ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

І. П. Петровська, В.В. Філобоченко

Анотація


В статті проаналізовано проблемні питання інноваційного розвитку України та визначено аспекти державного регулювання процесом інноваційного розвитку економіки та з’ясовано економічну сутність цього процесу.


Ключові слова


державна інноваційна політика; інновація; нововведення; державне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александрова В.П., Скрипченко М.І., Федулова Л.І. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України / В. П. Александрова, М. І. Скрипченко, Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. - 2007. - № 2 . - С. 9-27.

Закон України «Про інноваційну діяльність» // Урядовий кур’єр від 07.08.2002 - № 143.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг./ Б.Санто – М.: Прогресс, 1990.– 296 с.

Климко І.О. Стимулювання інноваційної діяльності підприємства. [Електронний ресурс] /І.О.Климко// - Режим доступу:

//http://www.bdpu.org/scientific_published/conf021009/articles/Section_1/Klimko.pdf

Франчук Т. О. Автореф. Канд. Екон. Наук: 25.00.02 – Механізми державного управління / Т. О Франчук.; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ. — К., 2008. — 18 с.

Сапа Н.В. інноваційний механізм як фактор досягнення сталого розвитку українського суспільства / Н.В.Сапа // Гуманітарний вісник ЗДІА. Випуск 39. – 2009. - С. 174-183.

Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І., Ткачук І.Г. Економіка й організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. / І.І.Цигилик, С.О., Кропельницька, О.І Мозіль., І.Г. Ткачук – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.