УПРАВЛІННЯ РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

А.А. Геворгян, О.А. Підлісна

Анотація


У даній статті на базі теоретичних досліджень вітчизняних  вчених і результатів власного досвіду проаналізовані методи розрахунку рентабельності машинобудівних підприємств, а також визначено позиції з яких рентабельність вимірює прибутковість підприємства. Визначено основні фактори підвищення ефективності виробництва. Проведений аналіз свідчить, що для прийняття управлінських рішень важливо знати не тільки фактори, що впливають на величину й структуру собівартості, але й причини, що визначають зміну рентабельності. Це і формує актуальність проведеного дослідження Таким чином, було визначено, що управління рентабельністю сьогодні базується не на великих технологічних проривах і масованих інвестиційних ін'єкціях виробництва, а розраховане на незначні, на перший погляд, але постійні, щоденні поліпшення наявного виробничого потенціалу підприємства. На прикладі підприємства ПАТ «АвтоКраз» було доведено, що як об'єктивна економічна категорія рентабельність характеризує прибуток, прибутковість, фінансовий результат діяльності підприємства. Рентабельність - синтетичний показник, що відбиває багато сторін діяльності підприємства за певний період.

Ключові слова


Прибуток, рентабельність, прибутковість, підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Барташевська Ю.М. Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. –№1. – С.19-25.

Дудко А.І. Рентабельність як показник ефективності функціонування підприємства // Економічні науки. – 2011. – №10. – С.55-58.

Серединська І. Машинобудівна галузь України та стан управління її підприємствами // Галицький економічний вісник. – 2011. – №4(33). – С.74-81

Білик М.Д. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 57 с

АвтоКраз – офіційний сайт [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.