ПРІОРИТЕТИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І.В. Дульська

Анотація


У статті оцінено тенденції розвитку застосування цифрових технологій (діджиталізації) суспільного виробництва в Україні з метою підвищення його ефективності та конкурентоспроможності. Узагальнено успішний досвід застосування, висвітлено проблеми  впровадження в окремі сектори національної економіки.

Ключові слова


діджиталізація, цифрові технології, інформаційно-комунікаційні технології, суспільне виробництво, сектори національної економіки, електронний бізнес, електронна комерція, платіжні системи, фіскальний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


The Global Information Technology Report. Growth and Jobs in a Hyperconnected World. Вy the World Economic Forum and INSEAD [Е-ресурс] // Режим доступу: www.weforum.org/gitr.

Одноразове державне статистичне спостереження «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах» (на 09.02.2013 р.). Обстеженням охоплено 49 тис. підприємства (вибірка репрезентативна) за рекомендованими Євростатом видами економічної діяльності в усіх регіонах України.

Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Офіційний сайт UPC [Електронний ресурс] – Доступний з : .

Харламов П. Операция «терминал» [Електронний ресурс] / П. Харламов // Эксперт Украина. – 2012. – № 6 (336). – Доступний з : .

World Payments Report 2011 [Електронний ресурс]. – Доступний з : .


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.