ПРОБЛЕМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

О.А. Гавриш, В.П. Чорна

Анотація


Інвестиційний процес або інвестування – це поняття з декількома тісно
пов’язаними значеннями в керуванні бізнесом, фінансами і економікою.
Інвестування являється активним перерозподілом ресурсів: від тих, що
використовуються сьогодні для створення переваг в майбутньому,
використання активів для отримання доходів, прибутку. В цій статті
висвітлено окремі питання формування інвестиційного клімату в Україні,
розглянуто аспекти інвестиційної політики держави, які потребують
кваліфікованого вирішення.


Ключові слова


інвестиції; інвестиційний клімат; інвестиційний потенціал; інвестиційна привабливість; інвестиційні процеси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борщ Л. М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми, перспективи. – 2-ге вид., К.: Т-во Знання, КОО, 2003.

Гаврилюк О. В. Інвестаційний імідж та інвестаційна привабливість України. – «Фінанси України», №3. - 2008.

Малютін О. К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні. - «Фінанси України», № 11. - 2008.

Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій. - «Фінанси України», № 4. - 2009.

Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навчальнй посібник, К.: Кондор. - 2005.

Луців Б.Л., Стечишин Т.Б. Інвестиційний потенціал банківської системи України. - «Фінанси України», №9. – 2009.

Паливода К.В. Валютні резерви держави як інвестиційний ресурс. – «Фінанси України» , №10. – 2009.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.