РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

С.В. Поліщук, А.В. Штрик

Анотація


В даній статті проведене дослідження ролі фінансового аналізу в умовах економічної кризи. Визначено, що для запобігання виникненню фінансової кризи потрібно проводити комплексний аналіз фінансового стану підприємства, також досліджено методи і прийоми аналізу, запропоновано заходи щодо підвищення фінансової стійкості в умовах економічної кризи.


Ключові слова


фінансовий аналіз; економічна криза; фінансовий стан підприємства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіка підприємства: Навч. Посіб./ А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. К.: Знання–Прес, 2001. – 155с

Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства / М.Л.Котляр // Фінанси України. – 2008. – С.99–104.

Череп А.В. Проблеми визначення фінансового стану підприємств в умовах фінансової кризи / А.В.Череп, Л.А.Кириченко // Держава і регіони. – 2008. – №6. – С. 233–236.

Шапурова О.О. Механізми стабілізації кризи на підприємствах / Шапурова О.О. // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №4. – С.61–64.

Фінансовий менеджмент: Навч.–метод. посібник для самост. вивч. дисц./ А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк та ін.– К.: КНЕУ, –2001.–294с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.