ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

С.О. Тульчинська, Д.О. Іванова

Анотація


У статті проаналізовано стан функціонування державного регулювання інноваційного розвитку підприємств в Україні, виявлено основні недоліки і причини впливу держави на цей процес. Визначено шляхи суттєвого посилення державного впливу на зростання інноваційного потенціалу підприємств.

 


Ключові слова


державне регулювання інноваційного розвитку; інноваційний розвиток підприємств; інноваційна інфраструктура; інноваційна діяльність підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


World economic forum. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.weforum.org/en/index.htm

Закон України. Про відновлення інвестиційну діяльність / ВВРУ (зі змінами)від 04.07.2002 р .

Закон України. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні / ВВРУ від 04.11.2005 р.

Указ Президента України «Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави». [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://uazakon.com/document/fpart73/idx73662.htm

Бойчик І.М. Економіка підприємства. / Бойчик І.М – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

Грещак М.Г. Економіка підприємства: підруч. / М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П.Наливайко. ; за заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2–ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.