ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В.А. Кармазін, А.В. Антонюк

Анотація


У даній статті проаналізовано міжнародний досвід регіональної складової інноваційного розвитку. Визначено негативні фактори в українській економіці, подолання яких дозволить збільшити випуск інноваційної та високотехнологічної продукції. Запропоновано комплекс заходів щодо активізації інноваційних процесів за рахунок потенціалу регіонів.

Ключові слова


інноваційний процес; інноваційно-технологічні центри; інноваційна активність; інноваційний промисловий кластер; регіональний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Буднікевич І.М., Школа І.М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні / Буднікевич І.М. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 290 с.

Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / ред. І.В. Крючкової. – К. : Основа, 2007.

Перспективи становлення конкурентоспроможної регіональної економіки. Матеріали шостого Пленуму Спілки економістів України та Міжнародної конференції. – К., 2007.

Семів Л.К. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону / Семів Л.К., Шульц С.Л. // Регіональна економіка. – 2009. - №2(52). – С.25-28/

Статистична інформація/Державний комітет статистики України [Електроний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.