ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л.П. Артеменко, В.В. Дідок

Анотація


Розглядається малий бізнес як універсальний інструмент участі громадян в економічному житті країни в системі міжнародного розподілу праці у всьому світі. Малий інноваційний бізнес є суттєвим при переході до інноваційної стадії розвитку економіки як окремих регіонів, так і країни вцілому. Пропонується освоєння інноваційних процесів в малому бізнесі, що являється перспективним і необхідним напрямом в контексті сучасної ситуації, націленої на посилення розвитку малого бізнесу в Україні, відносно Європейського Союзу.

Ключові слова


малий інноваційний бізнес; інноваційний процес; система міжнародного розподілу праці; Європейський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітлінський В. В. Економіка підприємств [Текст] / В. В. Вітлінський – К.: ТОВ «Борисфен-М», 2006. – 336 с. – 1000 екз. – ISBN 2-456-38674-3.

Герасимчук В.І. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність [Текст] / В.І. Герасимчук. – К. : Вища школа, 2005. – 276 с. – 15000 екз. – ISBN 7-234-68975-4.

Воротіна Л.І. Розвиток підприємництва в економіці України / Воротіна Л.І. // Вісн. Київ. ун-ту. Економіка. – 2007. – № 1. – С. 40 - 54. – 3500 екз. – ISBN 5-85647-056-7.

Варналій З.С. Моніторинг малого підприємництва України (економічні та правові аспекти) / Варналій З.С. – К. : Ін-т приватного права і підприємництва України, 2009. – 326 с. 10000 екз. – ISBN 5-94462-025-0.

Recommendations concerning criteria of definition of small business / Economical portal [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ec.europa.eu. – 15.01.2009.

The certificate of the companies. Small and Medium Sized Enterprise Statistics for the UK 2009 / SBS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // - www.sbs.gov.uk. - 31.08.2009.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.