ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ю.В. Тюленєва, С.О. Шевченко

Анотація


Інноваційне підприємництво представляється як сукупність економічних відносин, пов’язаних з включенням інтелектуальної власності в сфері матеріального виробництва. В цій статті досліджені проблеми інноваційних процесів, як одного із шляхів розвитку малого підприємництва. Передбачається освоєння інноваційних процесів в малому підприємництві, що є перспективним і необхідним напрямком в контексті сучасної ситуації, що націлена на посилення розвитку малого бізнесу в Україні, відносно Європейського союзу.

 


Ключові слова


інновація; інноваційна діяльність; ноу-хау; зовнішні знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. Зб. / Держкомстат України. За відповідні роки.

Попередні результати пілотного обстеження інноваційної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Аналітичний центр Академія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=292

Роль инноваций в развитии предприятия. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/management/00008864_0.html

Щербань Ю.Ю. Розвиток інноваційної діяльності підприємств в Україні / Щербань Ю.Ю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24420.doc.htm

В. Нежиборець. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / В. Нежиборець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ndiiv.org.ua/index.php/2009-05-25-13-09-10/268-2009-10-07-11-40-26

Закон України. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Закон України. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.